Hem

Har ni svårhanterliga situationer ?

Har ni behov av specialpedagogisk stöd för att fullfölja skollagen och läroplanens intentioner ?

Specialpedagogiskt stöd

 

 

Det finns många sätt att arbeta med specialpedagogiskt stöd

 

Ta kontakt och diskutera vad som skulle passa er !

För att lösa problem och lära sig tillsammans

För att hitta vägar vidare i en svårhanterlig situation

För att öka barn och elevers delaktighet i sin utbildning

Paula Weldeborn

Jag är specialpedagog och min yrkeserfarenhet ligger inom förskola, grundskola, grundsärskola och vuxenutbildning. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och elever med autism.

Paula Weldeborn, specialpedagog

 

070 - 171 55 03